دانشجوی گرامی !

ضمن عرض خوشامدگویی لطفا قبل از ورود مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه فرمایید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره کاردانی:
 1. اسکن عکس جدید
 2. اسکن اصل کارت ملی
 3. اسکن اصل صفحات اول شناسنامه و صفحه مشخصات همسر
 4. اسکن اصل گواهی موقت دیپلم
 5. اسکن اصل دیپلم (برای دارندگان کارت پایان خدمت یا معافیت دایم)
 6. اسکن اصل ریزنمرات دیپلم
 7. اسکن قبض پستی ویژه تاییدیه دیپلم (قبل از شروع ثبت نام با مراجعه به دفاتر پیشخوان پست، این رسید را دریافت نمایید)
 8. اسکن اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای دارندگان هر یک از این کارت ها)
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره کارشناسی ناپیوسته:
 1. اسکن عکس جدید
 2. اسکن اصل کارت ملی
 3. اسکن اصل صفحه اول شناسنامه و صفحه مشخصات همسر
 4. اسکن اصل گواهی موقت کاردانی یا اسکن اصل دانشنامه (برای دارندگان کارت پایان خدمت یا معافیت دایم)
 5. اسکن فرم شماره 7 (برای کسانی که اتمام معافیت کاردانی و کارت پایان خدمت و معافیت دایم ندارند)
 6. اسکن اتمام معافیت کاردانی (برای کسانی که کارت پایان خدمت و معافیت دایم ندارند)
 7. اسکن اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای دارندگان هر یک از این کارت ها)